خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22879   بروزرسانی: 21-10-1400

Ali Ganjloo
علی گنجلو
دانشیار

پست الکترونيکی
aganjloo@znu.ac.ir      aganjloo@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ganjloo-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2383

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی کدپستی 38791-45371

 

رتبه علمی: دانشیار پایه 10

H-Index=15

راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی بازیابی ترکیبات زیست فعال و توسعه محصولات فراسودمند (برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش سایر پیوندها مراجعه فرمایید)