خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24656   بروزرسانی: 15-11-1401

Ali Ganjloo

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. اصول نگهداری مواد غذایی(کارشناسی)2. تکنولوژی گوشت و شیلات (کارشناسی)3. تکنولوژی قند(کارشناسی)4. فناوری های نوین در بسته بندی مواد غذایی (کارشناسی ارشد)5. صنایع غذایی پیشرفته (کارشناسی ارشد)6. فرآیندهای غیر حرارتی تکمیلی (کارشناسی ارشد)