خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25239   بروزرسانی: 15-11-1401

Ali Ganjloo

شرکت در کارگاههای آموزشی

شرکت در کارگاه آموزشی روش های اعتبار سنجی در شیمی تجزیه

محل کارگاه: دانشگاه پوترا مالزی

شرکت در کارگاه آموزشی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو 22000:2005 و ایزو 19011:2011

محل کارگاه: دانشگاه زنجان

شرکت در کارگاه آشنایی با طرح نویسی عمومی صنایع تبدیلی و مواد غذایی

محل کارگاه: دانشگاه زنجان- برگزار کننده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان