خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29429   بروزرسانی: 24-11-1401

Ali Mohammadian Mosammam

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
تاریخ آمار و احتمال: علم عدم قطعیت   ترجمهدانشگاه زنجان تاباک علی محمدیان مصمم فروردين 1395