خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40033   بروزرسانی: 22-05-1402

jalal bazargan

سوابق تحصیلی


دکترا : صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران), ایران, عمران - سازه های هیدرولیکی , 1381-1373
عنوان رساله : مبانی طراحی(تحلیل) آبگیرهای سنگریزه ای
زمینه رساله : مهندسی رودخانه، محیطهای متخلخل
استاد راهنما : دکتر حبیب اله بیات

کارشناسی ارشد : صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران), ایران, عمران - سازه های هیدرولیکی , 1373-1371
عنوان پایان نامه : بهینه سازی بهره برداری ازسرریزهای سدهای بزرگ در حین وقوع سیلابها
زمینه پایان نامه : سازه های هیدرولیکی
استاد راهنما : دکتر حبیب اله بیات

کارشناسی : صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران), ایران, عمران - آب , 1370-1365