خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34817   بروزرسانی: 11-05-1401

jalal bazargan

مدیریت

1- معاون آموزشی دانشکه مهندسی 2- نماینده شورای دانشگاه در شواری پژوهشی دانشگاه 3- نماینده وزریر در شواری نظارت دانشگاه