خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41922   بروزرسانی: 03-02-1403

jalal bazargan

مدیریت

1-رئیس دانشگاه

2- معاون آموزشی دانشکه مهندسی

3- نماینده شورای دانشگاه در شواری پژوهشی دانشگاه

4- نماینده وزریر در شواری نظارت دانشگاه