خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41923   بروزرسانی: 03-02-1403

jalal bazargan

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مدیریت و مهندسی سیلاب2. روش های اجرای سازه های ابی3. مباحث ویژه4. 5. طراحی هیدرولیکی سازه ها6. هيدروليك ييشرفته7. هیدرولیک