خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34810   بروزرسانی: 11-05-1401

jalal bazargan

علایق پژوهشی

1- سازه های هیدرولیکی 2- سدهای خاکی 3- مهندسی رودخانه 4- هیدرولیک محیط های متخلخل