خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41922   بروزرسانی: 03-02-1403

jalal bazargan

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1- انجمن هیدرولیک ایران

2- کمیته ملی سدهای بزرگ ایران کمیته هیدرولیک