خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34817   بروزرسانی: 11-05-1401

jalal bazargan

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1- انجمن هیدرولیک ایران 2- کمیته ملی سدهای بزرگ ایران کمیته هیدرولیک