خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27500   بروزرسانی: 26-02-1399

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت معلم تهران(خوارزمی) و پست داک در کارولینسکا استکهلم (2010-2018), ایران- سوئد, تربیت بدنی و علوم ورزشی , 1389-1385
عنوان رساله : اثر 8 هفته تمرین استقامتی و مقاومتی بر میزان پروتئین آلفا- 1A کانال کلسیمی پیش سیناپسی نوع P/Q و میزان استیل کولین استراز نوع 12 A در عضلات تند و کند موش های صحرایی
زمینه رساله : سازگاری های عصبی عضلانی به تمرینات ورزشی
استاد راهنما : دکتر حمید رجبی- دکتر رضا قراخانلو- Brun Ulfhake

کارشناسی ارشد : تربیت مدرس, ایران, تربیت بدنی و علوم ورزشی , 1385-1383
عنوان پایان نامه : اثر 10 هفته تمرين استقامتي، قدرتي و موازي(تركيب تمرين استقامتي و قدرتي) بر ميزان TNF-alpha و كورتيزول خون مردان تمرين نكرده
زمینه پایان نامه : سیستم ایمنی و ورزش
استاد راهنما : دکتر حمید آقاعلی نژاد

کارشناسی : تربیت معلم تهران, ایران, تربیت بدنی و علوم ورزشی , 1383-1379
عنوان پایان نامه : -