خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27147   بروزرسانی: 26-02-1399

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
کشف، گزینش و پرورش 20 استعداد در مواد مختلف دوومیدانی از بین دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر زنجان   مجريارديبهشت 1392خرداد  1393اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان