خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27642   بروزرسانی: 26-02-1399

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 

 

 

1-      مدرس فدراسیون جهانی دوومیدانی- 2014 به بعد

2-      عضو شورای عالی راهبردی دانشگاه زنجان- 1392

3-      عضو شورای راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان- از 1393

4-      مدرس فدراسیون دوومیدانی جمهوری اسلامی ایران- 1387 به بعد.

5-      مدرس فدراسیون ورزشهای همگانی(آمادگی جسمانی)جمهوری اسلامی ایران- 1388 به بعد.

6-      عضو کمیته فنی دوهای استقامت و نیمه استقامت فدراسیون دوومیدانی 1391 تاکنون.

7-      عضو کمیته پژوهشی اداره ورزش و جوانان استان زنجان- 1390 به بعد.

8-      داور مجله فیزیولوژی ورزشی- پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی- از 1393

9-      داور مجله فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان - وزارت ورزش و جوانان- از سال 1393

10-  داور مجله پژوهش در طب  ورزشی و فناوری - دانشگاه خوارزمی- از سال 1393

11-  داور مجله IJHPA دانشگاه فردوسی مشهد- از 1391

12-  داور مجله علوم پزشکی زاهدان- 1392

13-  عضو هیأت رئیسه هیأت دوومیدانی استان زنجان- 1390 تا 1392

14- دارای سایت تخصصی فیزیولوژی ورزشی به همراه 4 تن از دانشجویان دکتری فیزیولوژی ورزشی (با سابقه ورزش قهرمانی) در دانشگاه­های دولتی به نشانی www.phdstudents.blogfa.com