خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22344   بروزرسانی: 10-06-1394

Khalil Jamshidi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, زراعت - اکولوزی , 1387-1382
عنوان رساله : بررسي برخی صفات اكوفيزيولوژيكي ذرت و لوبيا چشم‌بلبلي در كشت مخلوط
زمینه رساله : اکولوژی کشت مخلوط
استاد راهنما : دکتر داریوش مظاهری

کارشناسی ارشد : تربیت مدرس, ایران, زراعت , 1375-1372
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیرآرایش کاشت وتراکم بوته برمنحنی رشدوعملکرد لوبیاسفید درمنطقه زنجان
زمینه پایان نامه : زراعت
استاد راهنما : دکترامیرقلاوند

کارشناسی : زنجان, ایران, زراعت واصلاح نباتات , 1369-1365