خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34632   بروزرسانی: 18-06-1397

Rasoul Moharrami

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, مهندسی مکانیک , 1387-1381
عنوان رساله : "بررسي اندازه گيري و محاسبه تنش هاي پسماند در سازه هاي جوشکاري شده با استفاده از تکنيک کرنش سنجي سوراخ و روش المان محدود"
استاد راهنما : دکتر ایرج ستاری فر

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, مهندسی مکانیک- ساخت و تولید , 1381-1377
عنوان پایان نامه : "بررسي اندازه‌گيري تنشهاي پسماند جوش در اتصالات داراي تنش پسماند نزديك تنش تسليم جوش"
استاد راهنما : دکتر ایرج ستاری فر

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, مهندسی مکانیک-طراحی جامدات , 1377-1372
عنوان پایان نامه : آنالیز تنش در ابزار برش تک لبه در حین عملیات تراشکاری
استاد راهنما : دکتر محمدرضا شبگرد