خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32435   بروزرسانی: 18-06-1397

Rasoul Moharrami

علایق پژوهشی

-        تحلیل، اندازه گیری و مهندسی تنش هاي پسماند

-        تحليل تجربي تنش در سازه های مهندسی

-        فرآیندهای ساخت افزایشی

-         تکنولوژی جوشکاری