خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32435   بروزرسانی: 18-06-1397

Rasoul Moharrami

آزمایشگاه علم مواد

 

 

آزمایشگاه علم مواد برای اولین بار بصورت محدود ارائه شده است. بعد از برطرف شدن مشکلات و تکمیل آن از ترم آینده بصورت کامل و در گروه های بیشتر ارائه خواهد شد