خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32435   بروزرسانی: 18-06-1397

Rasoul Moharrami

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن مهندسان ساخت و تولید ایران

عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران