خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32435   بروزرسانی: 18-06-1397

Rasoul Moharrami

مدیریت

مدیر گروه مهندسی مکانیک از سال 1389 الی 1391

رئیس دانشکده مهندسی از سال 1391 تا 1393

مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه از 1393