خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41736   بروزرسانی: 12-12-1402

Esmaeil Poursaeidi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربيت مدرس , ایران, دكتري مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي , 1383-1376
عنوان رساله : آناليز پلاستيك پوسته هاي استوانه اي با گشودگي تحت بار محوري غير يكنواخت، دانشگاه تربيت مدرس، تابستان 1383.(طراحي و ساخت دستگاه تست خمش-طراحي و راه اندازي سيستم جمع آوري داده-آناليز تجربي،تحليلي وعددي پوسته هاي استوانه اي)
زمینه رساله : پلاستيسیته . الاستيسیته.کمانش
استاد راهنما : دکتر غلامحسين رحیمی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربيت مدرس , ایران, مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي , 1376-1373
عنوان پایان نامه : پيش بيني عمر خزشي پره توربين گازي
زمینه پایان نامه : تخمین عمر -خزش
استاد راهنما : دكتر مجيد ميرزائي

کارشناسی : دانشگاه صنعتي شريف , ایران, مهندسي مكانيك – طراحي جامدات , 1370-1364
عنوان پایان نامه : طراحی کارخانه نورد
زمینه پایان نامه : غلطک کاری
استاد راهنما : دکتر محمود تبریزی