خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40848   بروزرسانی: 20-07-1402

Esmaeil Poursaeidi

علایق پژوهشی

مکانیک شکست

آنالیز عیوب و تخمین عمر قطعات نیروگاهی، نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع سنگین با استفاده از روشهای عددی، تحلیلی، آزمایشگاهی و تجربی