خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:42166   بروزرسانی: 12-12-1402

Esmaeil Poursaeidi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تدوین دانش فنی ایجاد پوشش های مقاوم بر روی پره های کمپرسورمدل GEF6 و تولید آزمایشی آن 
[  خلاصه طرح] 
مجريفروردين 1393در دست اجرامجتمع گاز پارس جنوبی
تحلیل و شبیه سازی حرارتی ـ مکانیکی دیسک و لنت ترمز ساخته شده از مواد FG   مجريبهمن 1389دي  1391شرکت مپنا
بررسی عوامل ایجاد ترک در پوسته توربین واحد 1 گازی نيروگاه شهيد رجايي و پیش بینی مقدار رشد ترک ها، ارايه راهکارهاي لازم به منظور پيشگيري، توق   مجريآبان 1390اسفند  1391برق منطقه ای تهران
آناليز ريشه اي ايجاد ترك پره هاي متحرك رديف اول كمپرسور هواي توربينهاي گازي واحد نيروگاه پالايشگاه دوم   مجريشهريور 1388شهريور  1389کاربردیشرکت مجتمع گاز پارس جنوبیدانشگاه زنجان -شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
بررسی تأثیر سیال هوا در شکست پره¬ های فن خنک کن ژنراتور   مجريفروردين 1387آبان  1387کاربردیدانشگاه زنجاندانشگاه زنجان
بررسي علت شکست پره های فن خنک کن ژنراتور   مجريتير 1385شهريور  1386کاربردیدانشگاه زنجان