خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:48760   بروزرسانی: 02-09-1401

Ali Ramazani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربيت مدرس, ایران, شیمی , 1375-1372
عنوان رساله : سنتز تركيبات هترو سيكل با استفاده از وينيل تري فينل فسفران
زمینه رساله : سنتز
استاد راهنما : پروفسور دکتر عیسی یاوری

کارشناسی ارشد : دانشگاه مازندران, ايران, شيمي , 1371-1369
عنوان پایان نامه : تهيه مشتقات فسفاته نوكلئوزيد ها
زمینه پایان نامه : سنتز مواد آلي
استاد راهنما : پروفسور دكتر فرج اله مهنازاده

کارشناسی : دانشگاه مازندران , ایران , شیمی , 1369-1365