خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39559   بروزرسانی: 26-10-1399

Ali Ramazani

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن شيمي و مهندسي شيمي ايران

عضو انجمن بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران