خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:48760   بروزرسانی: 02-09-1401

Ali Ramazani

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن شيمي و مهندسي شيمي ايران

عضو انجمن بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران