خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20443   بروزرسانی: 14-07-1394

Majid Shahmoradi

سوابق تحصیلی


دکترا : آنکارا, ترکیه, فیزیولوژی تولید مثل , 1389-1385
عنوان رساله : کاربردhCG و GnRH جهت افزایش میزان باروری در گاوهای شیری
زمینه رساله : تولید مثل نشخوارکنندگان
استاد راهنما : F. CEDDEN

دکترا :

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, علوم دامی , 1374-1371
عنوان پایان نامه : اثر كاشت زرانول برتوان پرواري و خصوصيات لاشه بره‌هاي نر و اخته نژاد‌قزل
استاد راهنما : غلامرضا قربانی