خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30375   بروزرسانی: 19-11-1399

MohammadReza Yousefi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه علم و صنعت ایران, ايران, مهندسي شيمي , 1393-1387
عنوان رساله : مدل سازي ديناميك حركت مواد در استوانه هاي دوار درشرايط گرفتگي
زمینه رساله : حرکت مواد
استاد راهنما : دكتر منصور شيرواني

کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی شیمی , 1384-1382
عنوان پایان نامه : بررسی افت فشار در خطوط انتقال سیالات دو فازی با تکیه بر توزیع دما و الگوی جریان
زمینه پایان نامه : سیالات دو فازی
استاد راهنما : دکتر نورا.. کثیری

کارشناسی : صنعتی سهند تبریز, ایران, مهندسی شیمی , 1379-1375
عنوان پایان نامه : برآورد فنی اقتصادی و روشهای تولید نشاسته اصلاح شده از نشاسته معمولی
زمینه پایان نامه : صنایع غذایی
استاد راهنما : دکتر علی برادر خوش فطرت