خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30359   بروزرسانی: 19-11-1399

MohammadReza Yousefi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مبانی صنایع شیمی معدنی2. فرآیندهای مواد معدنی3. آزمایشگاه انتقال حرارت4. آزمایشگاه کنترل فرآیندها5. کنترل فرآیندها6. کاربرد ریاضیات 7. مکانیک سیالات(دو فازی)8. مکانیک سیالات9. مدلسازی ،شبیه سازی وکنترل فرایند ها