خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30329   بروزرسانی: 19-11-1399

MohammadReza Yousefi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1- دانش آموخته ممتاز دوره کارشناسی ارشد  دانشگاه علم و صنعت ایران

2- ثبت اختراع - آببندی استوانه های دوارسیمان

3- تدوین 9 استاندارد ملی - موسسه استاندارد ایران