خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:1318   بروزرسانی: 07-07-1401

Seyede Yalda Torabi

سوابق تحصیلی


دکترا : پسادکتری- دانشگاه علم و صنعت ایران , ایران, مهندسی برق-مخابرات میدان و موج , 1401-1399
عنوان رساله : طراحی و پیاده سازی آنتن موج نشتی دوفرکانسی با پلاریزاسیون دایروی بر پایه تشدید کننده های فراماده CELC جهت کاربرد در ایستگاه¬های پایه نسل پنجم مخابرات
استاد راهنما : پروفسورهمایون عریضی

دکترا : دانشگاه شاهد تهران, ایران, مهندسی برق- مخابرات میدان و موج , 1397-1391
عنوان رساله : تحلیل و مدلسازی خطوط انتقال تزویج شده مصنوعی راستگرد/چپگرد به کمک روش تابع گرین و کاربرد آن ها در بهبود پاسخ تقسیم کننده های توان
استاد راهنما : دکتر غلامرضا داداشزاده

کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی برق-مخابرات میدان و موج , 1390-1388
عنوان پایان نامه : طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر هاي ميان گذر متامتريالي مايکرواستريپ با استفاده از تشديد کننده CELC
زمینه پایان نامه : طراحی و ساخت ادوات مایکروویوی مبتنی بر متامتریال ها
استاد راهنما : پروفسور همایون عریضی

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, مهندسی برق , 1388-1384
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی جاذب های هرمی اتاق تست آنتن در باندx
استاد راهنما : دکتر سعید نیک مهر