خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4038   بروزرسانی: 07-07-1401

Seyede Yalda Torabi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
طراحي، شبیه سازی و بهینه سازی آنتن موج نشتی مبتني بر موجبر عایقی DIL در باند Ka برايکاربردهای ماهواره‌ای HTS.  
[  خلاصه طرح] 
مجريتير 1401در دست اجرادانشگاه شاهد تهران
طراحی و پیاده سازی آنتن موج نشتی دوفرکانسی بر پایه تشدید کننده های فراماده و فنآوری موجبر مجتمع شده در زیرلایه جهت کاربرد در ایستگاههای پایه نسل پنجم مخابرات  
[  خلاصه طرح] 
همكارمهر 1399در دست اجرامعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
طراحی سیستمی و شبیه سازی یک سامانه پرتوساز تراهرتزی به منظور کاهش خطای فاز 
[  خلاصه طرح] 
همكارمرداد 1398مرداد  1400دانشگاه شاهد تهران
طراحی و پياده سازي شبيه ساز انتخاب و تحلیل المان آنتن بهينه برای سيستم آرایه ای ماهواره اي با محدوده زاویه اسکن وسیع    همكارمهر 1394مهر  1396دانشگاه شاهد تهران
طراحی مفهومی سایت مانیتورینگ سیگنال های فضایی   همكارتير 1392تير  1394پژوهشکده علوم و فناوری­های نوین اطلاعات و ارتباطات