خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4675   بروزرسانی: 07-07-1401

Seyede Yalda Torabi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
2 علی بحری   1393مهندسی برق-مخابرات بررسي، طراحي و شبيه سازي آنتن هاي MIMO مبتني بر ساختارهاي متامتريال   استاد راهنما
1 مهسا فلاح   1393مهندسی برق-مخابرات بررسي، طراحي و شبيه سازي فيلترهاي WLAN مبتني بر ساختارهاي متامتريال   استاد راهنما