خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:1319   بروزرسانی: 07-07-1401

Seyede Yalda Torabi

علایق پژوهشی

1-روش های عددی در حل مسائل الکترومغناطیس و استخراج تابع گرین

2-تحلیل ساختارهای فرامواد و کاربرد آن ها در طراحی انواع قطعات مایکرویوی، موج میلیمتری و تراهرتزی

3-طراحی آنتن و سایر ادوات مایکرویوی مانند فیلتر، تزویج کننده ، مقسم های توان با کاربرد ویژه در مخابرات نسل 5 و 6

4-طراحی و ساخت آنتن های موج نشتی و چند ورودی و چند خروجی برای باند موج میلیمتری، زیرتراهرتز و تراهرتز

5-طراحی و ساخت لنز و سطوح انتخابگر فرکانس با استفاده از ساختارهای فرامواد