خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3987   بروزرسانی: 07-07-1401

Seyede Yalda Torabi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

پذیرش طرح پسادکتری در نهاد ریاست جمهوری و اخذ حمایت مالی