خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:37180   بروزرسانی: 14-10-1402

Ramin Kiamehr

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

- مدرس منتخب دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان 1397

- پژوهشگر برتر دانشگاه زنجان سال 1388

- پژوهشگر برتر دانشگاه زنجان سال 1379

- مدرس نمونه دانشگاه زنجان سال 1379