خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33980   بروزرسانی: 12-09-1401

Ramin Kiamehr

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

مدرس منتخب دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان 1397

پژوهشگر برتر دانشگاه زنجان سال 1388

پژوهشگر برتر دانشگاه زنجان سال 1379

مدرس نمونه دانشگاه زنجان سال 1379