خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36558   بروزرسانی: 14-10-1402

Ramin Kiamehr

مدیریت

سمت های اجرایی:

کارشناس رسمی دادگستری - رشته امور ثبتی و نقشه برداری (سامانه مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه)

مدیر عامل موسسه بین المللی اعزام دانشجو دانشوران آیاز

رئیس گروه تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی معدن ایران (تیر1401 - تاکنون)

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران و عضو هیات رئیسه سازمان  (1400 - تاکنون)

عضو کمسیون انرژی، استانداردمصالح و محیط زیست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (1399 -1401)

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان (1392- 1394) (عضو پایه ارشد)

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (دوره های پنجم و ششم، هفتم 1392- 1400)

عضو گروه تخصصی/ رئیس کمسیون/گروه تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (1372 - تاکنون)

رئیس گروه تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان (1392-1394 , تاکنون -1398)

مدیر آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (1392-1394)

 مدیرآموزش سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان (1392-1394)

رئیس سازمان نقشه برداری استان آذربایجان غربی (1372-1373)

نقشه بردار و مدیر نقشه برداری سازمانهای جهادکشاورزی استانهای تهران و آذربایجان غربی (1365-1372)

پروانه کارشناس رسمی استاندارد، در زمینه تدوین، آموزش و نظارت بر استاندارد های مواد معدنی (1394 تاکنون)

مدیرعامل شرکت سامانه توسعه مسیر زنجان (تا سال 1395)

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور نقشه برداری مسیر پیمایش زنجان (تا سال 1381)

سمت های دانشگاهی:

مدیر گروه کارشناسی ارشد عمران (تا مهر 1400) و مدیر تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی روزبه زنجان. 1399 - اردیبهشت 1401

دبیرعلمی همایش فناوری های نوین در علوم جغرافیایی 1396

دبیر رشته کارتوگرافی  1391 - 1396 

مدیر گروه جغرافیا 1389 - 1387

 مدیر گروه نقشه برداری 1378-1381

مدیر آموزش دانشکده مهندسی

مدیر گروه نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی زنجان (1387-1395)

عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی زنجان (1394-1397)

دبیر ستاد رفاهی دانشگاه زنجان 1391-1392

عضو هیات تحریریه مجله Journal of Geodetic Science -انتشارات Degruyter