خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36628   بروزرسانی: 14-10-1402

Ramin Kiamehr

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
Testing of different geoid and quasigeoid modelling techniques and software packages (International Geoid Service (IGeS))   مرداد 2008مرداد  2009کاربردیسازمان نقشه برداری سوئد
A new high resolution gravimetric geoid model for Sweden based on the Least-Squares modification of Stokes’ formula   ارديبهشت 2007بهمن  2008کاربردیRoyal Institute of Technology
پتانسیل ژئوئید ایران برای ترازیابی ماهواره ای    آبان 1379تير  1381کاربردیدانشگاه زنجان
تهیه دستورالعمل اجرایی زمین لغزش و رانش زمین از طریق شبکه های ژئودتیکی   اسفند 1378تير  1381کاربردیدانشگاه زنجان