خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:37490   بروزرسانی: 14-10-1402

Ramin Kiamehr

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو کمسیون انرژی، استانداردمصالح و محیط زیست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

 

IAG:  International Association of Geodesy

AGU:  American Geophysical Union

EGU:  European Geosciences Union

 FIG:  International Federation de Geometres