خانه :: اساتید :: اخبار

Rohollah Rezaei

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر رشته هاي کشاورزي در استان زنجان در هفته پژوهش در آذر ماه 1397.

انتخاب به عنوان پژوهشگر جوان برتر دانشگاه زنجان در هفته پژوهش در آذر ماه 1393.

انتخاب به عنوان پژوهشگر جوان برتر دانشگاه زنجان در هفته پژوهش در آذر ماه 1392.

انتخاب به عنوان پژوهشگر جوان برتر دانشگاه زنجان در هفته پژوهش در آذر ماه 1391.

کسب رتبه سه کنکور کارشناسي ارشد در سال 1382.

کسب رتبه يک در آزمون علمي دکتري در سال 1384.

کسب رتبه اول در هر سه مقطع تحصيلي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري.