خانه :: اساتید :: اخبار

Rohollah Rezaei

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
ارزيابي اجتماعي- اقتصادي فازهاي ششم و هفتم پروژه «ﻫﻤﮑﺎري در اﺣﯿﺎي درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ در اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺸﺎورزي ﭘﺎﯾﺪار و ﺣﻔﺎﻇﺖ از تنوع زيستي»   مجريخرداد 1400شهريور  1400طرح حفاظت از تالاب هاي ايران
عوامل تأثيرگذار بر قصد کشاورزان به استفاده از عمليات مبارزه بيولوژيک در شهرستان طارم (موردکاوي زنبور براکون در مبارزه با آفت کرم هليوتيس گوجه¬فرنگي)   مجريمهر 1397خرداد  1398
بررسی و تحلیل سبک زندگی خانواده های شهری و روستایی در استان زنجان   همكاراسفند 1396اسفند  1397
6) بررسي مولفه¬هاي تاثيرگذار بر اثربخشي بنگاه¬هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرين کشاورزي در استان زنجان   مجريشهريور 1393ارديبهشت  1394دانشگاه زنجان
5) بررسي رابطه بين سرمايه فکري و کارآفريني سازماني در شرکت¬هاي خدمات مشاوره¬اي، فني و مهندسي کشاورزي استان زنجان   مجريارديبهشت 1392اسفند  1392دانشگاه زنجان
4) ارزيابي اثرات طرح¬هاي هادي روستايي (يک بررسي از ديدگاه روستاييان)   مجريارديبهشت 1390ارديبهشت  1391دانشگاه زنجان
شناسایی وتحلیل عوامل تاثیر گذار بر بهبود کیفیت آموزشهای عملی از دیدگاه دانشجویان رشته های کشاورزی دا   اسفند 1389دي  1390
طراحی مدلی نظامند برای پیاده سازی مدیریت جامع کیفیت (TQM)در دانشکده های کشاورزی شمال غرب کشور    اسفند 1389بهمن  1390
1) بررسي ميزان استفاده كارشناسان ستادي ترويج كشاورزي از فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات (ICTs).