خانه :: اساتید :: اخبار

Rohollah Rezaei

علایق پژوهشی

رفتارهاي محيط زيستي پايدار، مديريت مشارکتي در حفاظت از تالاب ها، معيشت هاي پايدار، خوشه ها و زنجيره هاي توليد، کارآفريني در حوزه هاي مختلف فردي و سازماني و توسعه پايدار