خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22351   بروزرسانی: 30-08-1402

Farideh Vejdani

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

- انتخاب به عنوان استاد مشاور برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر در سطح منطقه 1390

- پژوهشگر برتر زن در دانشگاه 1391