خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20692   بروزرسانی: 23-05-1395

Farideh Vejdani

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

- انتخاب به عنوان استاد مشاور برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر در سطح منطقه 1390

- پژوهشگر برتر زن در دانشگاه 1391