خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20692   بروزرسانی: 23-05-1395

Farideh Vejdani

ساير فعاليتهاي پژوهشي

- ویرایش مجموعه مقالات نخستین همایش علمی – پژوهشی جلوه های معرفتی در مناظرات رضوی ، انتشارات دانشگاه زنجان ، 1387