خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:43130   بروزرسانی: 18-10-1398

علایق پژوهشی

1- داده کاوی و آنالیز داده های عظیم (big data)

2- شناسایی آماری و ساختاری الگو

3- پردازش تصویر و آنالیز ویدئو