خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:42793   بروزرسانی: 18-10-1398

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو هیات رئیسه انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، از اردیبهشت 1396 تا کنون