خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:43125   بروزرسانی: 18-10-1398

مدیریت

1- مدیر گروه کامپیوتر، مهر 1391- مهر 1392

2- دبیر هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، تاریخ برگزاری: 19 الی 21 شهریور 1392

3- معاون آموزشی دانشکده مهندسی، از مهر 1392 تا مهر 1394

4- عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان زنجان از فروردین 1394 تا 1397(با حکم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)

5- مدیر امور دانشجویی دانشگاه، از شهریور 1397 تا کنون