خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28023   بروزرسانی: 22-10-1397

Mojgan Emami

علایق پژوهشی

  • آنالیز ترکیبی(نظریه کد گذاری، نظریه طرح ها و نظریه گراف)