خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27428   بروزرسانی: 15-10-1401

Hossein Farahani

علایق پژوهشی

 

1- توسعه پایدار روستایی

2- گردشگری روستایی

3- مدیریت سانحه

4- پیوندهای روستا - شهری