خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29729   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

علایق پژوهشی

 

1- توسعه پایدار روستایی

2- گردشگری روستایی

3- مدیریت سانحه

4- پیوندهای روستا - شهری