خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26600   بروزرسانی: 22-10-1399

Hossein Farahani

علایق پژوهشی

 

1- توسعه پایدار روستایی

2- گردشگری روستایی

3- مدیریت سانحه

4- پیوندهای روستا - شهری