خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:45197   بروزرسانی: 30-02-1402

Ehsan Khavasi

علایق پژوهشی

 1. جریان های حاوی ذرات

2. مکانیک زیست سیال

3. پنهان ساز حرارتی

4. انرژی های تجدیدپذیر، تولید همزمان

5. ناپایداری های هیدرودینامیکی

6. مکانیک سیالات آزمایشگاهی

7. خنک کاری پره های توربین