خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40537   بروزرسانی: 07-02-1400

Ehsan Khavasi

علایق پژوهشی

 1. جریان های حاوی ذرات

2. مکانیک زیست سیال

3. پنهان ساز حرارتی

4. انرژی های تجدیدپذیر، تولید همزمان

5. ناپایداری های هیدرودینامیکی

6. مکانیک سیالات آزمایشگاهی

7. خنک کاری پره های توربین