خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:45846   بروزرسانی: 30-02-1402

Ehsan Khavasi
احسان خواصی
دانشیار

پست الکترونيکی
khavasi [at] znu.ac.ir      e.khavasi [at] gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/khavasi-ehsan

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4146

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، اتاق 222، کدپستی 38791-45371