خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:45813   بروزرسانی: 30-02-1402

Ehsan Khavasi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. انتقال و جذب ذرات2. فیزیک جریان های آشفته3. مکانیک سیالات 1 و 24. ترمودینامیک 1 و 2