خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38670   بروزرسانی: 07-02-1400

Ehsan Khavasi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. انتقال و جذب ذرات2. فیزیک جریان های آشفته3. مکانیک سیالات 1 و 24. ترمودینامیک 1 و 2