خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:44931   بروزرسانی: 30-02-1402

Ehsan Khavasi

شرکت در کارگاههای آموزشی

برگزار کننده کارگاه های آموزشی اپن فوم (OpenFOAM) با همکاری انجمن هیدرولیک ایران