خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38669   بروزرسانی: 07-02-1400

Ehsan Khavasi

شرکت در کارگاههای آموزشی

برگزار کننده کارگاه های آموزشی اپن فوم (OpenFOAM) با همکاری انجمن هیدرولیک ایران